O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Projektové žádosti předložené v rámci této výzvy k předkládání návrhů se musí týkat alespoň jedné, ale v ideálním případě více z následujících priorit v oblasti kyberkriminality a digitálního vyšetřování:

1. Rozvoj operační kapacity a odborných znalostí donucovacích a justičních orgánů a podpora přeshraniční spolupráce v oblasti kyberkriminality, včetně kybernetické bezpečnosti, je-li to související;

2. Vývoj vyšetřovacích a forenzních nástrojů s cílem řešit problémy spojené s používáním šifrování pachateli trestné činnosti a jeho dopad na vyšetřování trestných činů a podporu zapojení donucovacích orgánů v oblasti správy internetu;

3. Přispívání k provádění práva EU, zejména s ohledem na posouzení popsaná ve výzvě;

4. Podpora přeshraniční spolupráce mezi donucovacími/justičními orgány a soukromými subjekty. To zahrnuje například zavedení mechanismů na podporu spolupráce veřejného a soukromého sektoru a mechanismů pro lepší oznamování trestné činnosti donucovacím orgánům.

Lhůta: Září 2022 17:00 hod. bruselského času

Příjemci

Podmínky financování