O příležitosti

Tato výzva je již uzavřena.

Kinetické a digitální vojenské operace se při shromažďování informací, zpravodajství, koordinaci
a kontrole zbraní stále více spoléhají na počítače a síťovou komunikaci. Zároveň rychle roste závislost na digitálních technologiích, stejně jako potenciální hrozby a zranitelná místa. Kromě toho se internet věcí stal široce začleněným do různých odvětví a odvětví a nabízí „připravená“ řešení pro dohled, monitorování, zdravotní péči a vojenské platformy.

Očekává se, že návrhy připraví, navrhnou a/nebo demonstrují laboratoř pro fyzické kybernetické zkoušky pomocí hardwarových a softwarových nástrojů podporujících odborné znalosti zaměřené na vytváření účinných testů pro společné a relevantní kybernetické fyzické systémy, výrobky a součásti
s realistickými údaji z příslušného případu použití.

Musí poskytovat schopnosti pro analýzu kybernetické bezpečnosti skutečné a plánované architektury systému, včetně prokázané analýzy hrozeb vybraného systému nebo složky. Na základě této analýzy lze architekturu aktualizovat, aby se zvýšila bezpečnost systému na odpovídající úroveň.

Lhůta: Listopadu 2022 17:00:00 bruselského času.

Příjemci

Podmínky financování