O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem URBAN TECH je zvýšit konkurenceschopnost evropských městských technologických odvětví v celosvětovém měřítku. Prostřednictvím uvedení nových nebo výrazně zdokonalených výrobků a služeb s vyšší hodnotou na trh (přístupné, ekologicky inovativní, účinně využívající zdroje a škálovatelné na mezinárodní úrovni) se projekt zaměřuje na urychlení konkurenceschopného úspěchu evropských malých a středních podniků.

Společnost Urban Tech vyhlásila svou otevřenou výzvu až do výše 54 350 EUR na malý nebo střední podnik nebo začínající podnik v různých fázích financování. Začínající podniky a malé a střední podniky se žádají, aby předložily koncepce řešení, která jasně řeší shromážděné problémy.

320 nejlepších návrhů bude vyzváno k tomu, aby s pomocí „vlastníka“ dále rozpracovaly svá řešení a předložily úplný návrh s podrobným akčním plánem. Výsledkem výběrového řízení je, že 80 z nejslibnějších projektů vytvoří minimální životaschopný produkt a ti, kteří splňují podmínky pro další fáze, budou moci vyzkoušet řešení a získat přístup na mezinárodní trh.

Termín 14. září,17:00 SELČ

Příjemci

Podmínky financování