O příležitosti

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) byl založen 9. června 2000 čtyřmi členskými státy visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Jeho sídlo je v Bratislavě. Mezinárodní visegradský fondpodporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Mezinárodní visegrádský fond je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Fondu: https://www.visegradfund.org/.

Programy Mezinárodního visegradského fondu
Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně 2 organizací ze 2 sousedních zemí V4 může také získat podporu, pokud projekty probíhají v okruhu 40 km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.
Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.
Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. Tou je od července 2020 do června 2021 Polsko.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny.
Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Konzultovat svůj návrh projektu se zaměstnanci Fondu je možné prostřednictvím e-mailu, telefonu, Skype nebo osobního setkání. Konzultace mohou proběhnout kdykoliv, nejpozději však 14 dní před daným termínem pro podání žádosti.

Po termínu a před vyhlášením výsledků nejsou povoleny žádné další konzultace ohledně žádostí podaných k dané výzvě. 

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 středoevropského času v daný den. 

Příjemci

Podmínky financování