O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Mind4Machines je projekt financovaný EU, jehož cílem je usnadnit meziodvětvovou a přeshraniční podporu, kterou výrobní malé a střední podniky potřebují k testování a přijetí nejnovějších digitálních technologií pro transformaci na inteligentnější, ekologičtější a účinněji využívající zdroje, v souladu s nejnovějšími politikami EU.

Konečným cílem těchto výzev k finanční podpoře je financovat a podporovat validaci nových meziodvětvových a meziregionálních hodnotových řetězců digitální výroby, které dodávají inovativní zboží, služby a procesy v nových odvětvích.

Příjemci

Podmínky financování

Výzvy budou přizpůsobeny dvěma úrovním splatnosti: TRL 5–7 a TRL 8–9 s vědomím, že potřeby technologií a podniků mají různé potřeby v závislosti na jejich TRL.