O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Projekt Kyklos 4.0 financovaný EU hledá prostřednictvím své otevřené výzvy č. 2 inovativní řešení ke zlepšení digitálních výrobních procesů.

Návrhy by měly přinést inovativní řešení tím, že stanoví výrobní scénář, který bude prováděn jako pilotní (experiment) ve výrobním prostředí.

V rámci definovaného výrobního scénáře získají konsorcia příležitost přijmout jednu nebo více služeb vybraných z platformy Kyklos 4.0, které by měly být integrovány a validovány během experimentu.

Služby KYKLOS4.0 se týkají inteligentního designu a optimalizace výrobků, konkrétně:

  • Personalizovaná specifikace produktu
  • Optimalizace návrhu aditivní výroby
  • Optimalizace údržby
  • Pokročilá podpora produkce
  • Monitorování a optimalizace využívání zdrojů

Další informace jsou k dispozici zde.

Lhůta: Říjen 2022

Příjemci

Podmínky financování