O příležitosti

EUREKA je mezinárodní síť, jejímž cílem je motivovat k přeshraniční spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými institucemi v oblasti technologického výzkumu a vývoje. 

V rámci programu Eureka jsou výzkumné projekty s jasným významem pro trh vypracovávány a prováděny zdola nahoru. V rámci programu jsou vyhlašovány různé otevřené výzvy.

Příjemci

Velké společnosti, malé a střední podniky, univerzity a výzkumné organizace.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě.