O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Do konce akce bude zřízena účinná podpůrná síť v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, která bude poskytovat služby místním komunitám z veřejného a soukromého sektoru se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky.

Prostřednictvím spolupráce s dalšími evropskými iniciativami poskytne síť znalostní centrum pro vysoce výkonnou výpočetní techniku nabízející komplexní podpůrnou infrastrukturu od základní odborné přípravy a počátečního zavádění vysoce výkonné výpočetní techniky až po odborné znalosti pokrývající celý hodnotový řetězec vysoce výkonné výpočetní techniky, včetně souvisejících témat, jako je duševní vlastnictví.

Datum uzávěrky: červen 2022 17:00:00 bruselského času

Příjemci

Podmínky financování