O příležitosti

Interaktivní mapovací nástroj: Příležitosti financování pro audiovizuální a zpravodajská média nabízejí informace o možnostech financování pro subjekty z audiovizuálního sektoru i z oblasti zpravodajských médií. Jeho cílem je usnadnit přístup k mechanismům finanční podpory Evropské unie a pomoci profesionálům z těchto odvětví najít mezi mnoha programy a nástroji dostupnými online nejvhodnější mechanismus podpory.

Interaktivní mapovací nástroj, který byl spuštěn v červenci 2021, pokrývá celou řadu programů financování, které přesahují rámec programu Kreativní Evropa, včetně programů Horizont Evropa, InvestEU a dalších. Jedná se o první praktickou příručku, kterou instituce vytvořily s cílem zpřístupnit informace o podpoře EU profesionálům napříč mediálními odvětvími, aby je mohli využít k rozvoji svých aktivit a dosažení cílů.

Po zpřístupnění nástroje se zobrazí několik otázek od typu činnosti, kterou návštěvník představuje, až po hlavní potřeby, z hlediska kterých hledá podporu. Průvodce pak upozorní na všechny možnosti financování z prostředků EU, které se vztahují ke konkrétnímu dotazu, a dále jej zúží – na podrobný popis nejvhodnějšího nástroje, který je k dispozici.

Příjemci

Podmínky financování