O příležitosti

TERMINET, projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020, zveřejnila výzvu, na jejímž základě budou přiděleny finanční prostředky na finanční podporu třetích stran, které budou vybrány. Hlavním cílem je přilákat do sítě TERMINET třetí strany a zapojit je do těchto témat výzkumu a vývoje:

  • Zavádění služeb v rámci edge computingu a uzlů internetu věcí a uzlů řízení SDN pro validaci architektury a případů použití sítě TERMINET;
  • Modely zabezpečení již od návrhu, např. lehké šifrovací systémy a rámce autentizace navržené pro mobilní zařízení internetu věcí a okrajové uzly;
  • Bezpečnost a soukromí prostřednictvím technologií blockchain a nové generace Ricardian Smart Contracts,
  • Spojené modely a algoritmy strojového učení pocházející z různých oblastí, než jsou ty, které jsou zapojeny do sítě TERMINET, pro testování, validaci a prokazování jejich výkonnosti v případě použití TERMINET;

Pro technické požadavky a další informace o výzvě použijte následující odkaz.

Lhůta pro podání žádosti byla prodloužena do 31. ledna 2023, 20:00 SEČ.

Příjemci

Síť TERMINET bude financovat buď jediné právní subjekty (malé a střední podniky, průmyslové podniky, univerzity a výzkumná střediska), nebo konsorcia tvořená až čtyřmi z výše uvedených právních subjektů. Navrhovatelé musí být způsobilí pro financování projektů programu Horizont 2020.

Podmínky financování

Celkový počet projektů, které mají být financovány, je 4.

Maximální rozpočet na každý projekt je 100,000 EUR.