O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Iniciativa týkající se center excelence odborného vzdělávání (CoVE) podporuje přístup zdola nahoru k excelenci odborného vzdělávání, do něhož je zapojena široká škála místních zúčastněných stran. Umožňuje institucím odborného vzdělávání a přípravy rychle přizpůsobit poskytování dovedností vyvíjejícím se hospodářským a sociálním potřebám, včetně digitální a ekologické transformace.

Tato akce podporuje postupné vytváření a rozvoj mezinárodních sítí spolupráce středisek excelence odborného vzdělávání, které přispívají k vytváření ekosystémů dovedností pro inovace, regionální rozvoj a sociální začleňování. Střediska excelence odborného vzdělávání budou působit na dvou úrovních:

1. Na vnitrostátní úrovni

2. Na mezinárodní úrovni

Cílem těchto sítí je „vzestupná konvergence“ excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Budou otevřeny účasti zemí s dobře rozvinutými systémy excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, jakož i zemí, které obdobné přístupy právě budují, a to s cílem prozkoumat plný potenciál institucí odborného vzdělávání a přípravy z hlediska proaktivní úlohy při podpoře růstu a inovací.

Příjemci

Podmínky financování