O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem tohoto nabídkového řízení v oblasti koordinace a podpory (CSA) je vybudovat komunitu osvědčených postupů v celé Evropě, která bude schopna poskytovat poradenství a podporu socioekonomickým aktérům při vypracovávání jejich návrhů týkajících se použití sítí 5G.

Cílem tohoto opatření bude rovněž usnadnit replikovatelnost osvědčených postupů zavedených v rámci opatření „5G pro inteligentní komunity“ v rámci jiných programů, zejména plánů Nástroje pro oživení a odolnost. Akce by měla vytvořit a udržovat znalostní základnu s případy použití založenými na 5G, které se týkají socioekonomických aktérů, se zvláštním zaměřením na vzdělávání a odbornou přípravu, zdravotnictví, veřejné služby, jakož i inteligentní komunitní aplikace vyžadující kvalitu připojení 5G.

Lhůta: Srpna 2022, 16:00 bruselského času

Zadávací dokumentace je k dispozici zde

Příjemci

Podmínky financování