O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem této smlouvy je poskytovat kvalitativní a kvantitativní informace a analýzy s cílem podpořit rozvoj poznatků a analýzy dovedností střediska Cedefop prostřednictvím těchto služeb:

1) zapojení do sběru údajů, nakládání s nimi a jejich analýzy,

2) provádění výzkumu v oblasti dovedností a trhu práce,

3) transformovat údaje o dovednostech a trhu práce a kvalitativní informace na individualizované poznatky o dovednostech, 

4) organizování, usnadňování a podávání zpráv o seminářích souvisejících s obsahem, pracovních skupinách, rozhovorech s odborníky a dalších přístupech ke shromažďování údajů podle kvalitativních nebo smíšených metod.

Lhůta: Srpen 2022

Příjemci

Podmínky financování