O příležitosti

Tato výzva je již uzavřena.

Projekt AIPlan4EU v současné době hledá jednotlivce a společnosti, aby poskytli případy využití umělé inteligence v oblasti plánování.

Cílem otevřených výzev AIPlan4EU je zvýšit schopnost třetích stran využívat technologie plánování umělé inteligence v různých odvětvích a poskytnout finanční podporu evropským jednotlivcům, podnikům a inovátorům, aby mohli experimentovat s vysoce inovativními přeshraničními experimenty.

Bude vybráno až 5 návrhů případů použití, které budou financovány částkou 1500 EUR na každý případ použití a zúčastníte se workshopu, kde budete moci pomoci s dalším rozvojem a upřesněním vašeho případu použití v souvislosti s plánováním umělé inteligence.

Po tomto semináři budou mít vítězové vítězů rovněž příležitost získat finanční prostředky na podporu provádění případů použití, s nimiž se počítá v budoucích otevřených výzvách. Účastníci by proto měli prokázat svůj dlouhodobý závazek k programu výzkumu a inovací AIPlan4EU.

Lhůta: Září 2022, 17:00 SEČ

Příjemci

Podmínky financování