O příležitosti

Digitální Evropa je program financování EU zaměřený na budování strategických digitálních kapacit EU a na usnadnění širokého zavádění digitálních technologií a jejich začlenění do podniků, občanů a orgánů veřejné správy.

Cílem programu je posílit investice do superpočítačů, umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti, pokročilých digitálních dovedností a zajistit široké využívání digitální kapacity v celé ekonomice a společnosti. Jeho celkovým cílem je posílit konkurenceschopnost Evropy a ekologickou transformaci na klimatickou neutralitu do roku 2050 a zajistit technologickou suverenitu.

S plánovaným celkovým rozpočtem ve výši 7,5 miliardy EUR (v běžných cenách) program urychlí hospodářské oživení a utváří digitální transformaci evropské společnosti a hospodářství, což přinese prospěch všem, ale zejména malým a středním podnikům.

Příjemci

Kritéria způsobilosti se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě.

Podmínky financování

Podmínky financování se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě. Informace o opatřeních programu Digitální Evropa v oblasti pokročilých digitálních dovedností najdete na naší specializované stránce.