O příležitosti

Horizont Evropa je klíčový program EU pro financování výzkumu a inovací. Disponuje rozpočtem ve výši 95,5 miliardy eur. Jde o 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace, který bude probíhat v období 2021–2027.

Program se zabývá změnou klimatu, pomáhá dosáhnout cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a posiluje konkurenceschopnost a růst EU.

Program Horizont Evropa usnadňuje spolupráci a posiluje dopad výzkumu a inovací při rozvoji, podpoře a provádění politik EU a zároveň řeší globální výzvy. Podporuje vytváření a lepší šíření vynikajících znalostí a technologií.

Vytváří pracovní místa, pomáhá plně zapojit nejtalentovanější, podporuje hospodářský růst, konkurenceschopnost průmyslu a optimalizuje investiční dopad v rámci posíleného Evropského výzkumného prostoru.

Příjemci

Právní subjekty z EU a přidružených zemí.

Podmínky financování

Kritéria způsobilosti se mohou lišit v závislosti na otevřené výzvě.