O příležitosti

Projekt SecurIT, projekt financovaný z programu Horizont 2020, zahájil výzvu k výběru až 21 projektů malých a středních podniků, jejichž cílem je vyvinout nové prototypy nebo demonstrační projekty v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti.

SecurIT nabízí 2 typy nástrojů:

1) Nástroj pro vývoj prototypů

  • Financování: až do výše 74,000 EUR
  • Oblast působnosti projektu: vývoj prototypových řešení pro koncové uživatele nebo/a integrátory kybernetické bezpečnosti alespoň ve fázi MVP.
  • V rámci tohoto nástroje bude SecurIT podporovat proměnu plánu do prototypu.

2) Demonstrační projekt

  • Financování: až do výše 88,000 EUR
  • Oblast působnosti projektu: demonstrace nových aplikací v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitálních aplikací aplikovaných na bezpečnostní řešení připravená na pilotní projekty ve velkém měřítku v krátkodobém horizontu.
  • V rámci tohoto nástroje bude nástroj SecurIT podporovat pilotní projekt a validaci řešení.

Více informací o výzvě a výzvách SecurIT naleznete na tomto odkazu.

Lhůta pro podání přihlášky je 14. března 2023 v 17:00 SEČ.

Příjemci

Malé a střední podniky.

Projekty musí předkládat konsorcia nejméně dvou malých a středních podniků, přičemž alespoň jeden z nich by měl být poskytovatelem řešení v oblasti technologií/IT.

Podmínky financování

 

Financování:

  • až 74.000 EUR na 1 prototyp projektu
  • 88,000 EUR na 1 demonstrační projekt
  • maximálně 60,000 EUR na malý nebo střední podnik