O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Projekt SecurIT, projekt financovaný z programu Horizont 2020, zahájil výzvu k výběru až 21 projektů malých a středních podniků, jejichž cílem je vyvinout nové prototypy nebo demonstrační projekty
v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti.

SecurIT nabízí 2 typy nástrojů:

1) Nástroj pro vývoj prototypů

 • Financování: až do výše 74,000 EUR
 • Oblast působnosti projektu: vývoj prototypových řešení pro koncové uživatele nebo/a integrátory kybernetické bezpečnosti alespoň ve fázi MVP.
 • V rámci tohoto nástroje bude SecurIT podporovat proměnu plánu do prototypu.

2) Demonstrační projekt

 • Financování: až do výše 88,000 EUR
 • Oblast působnosti projektu: demonstrace nových aplikací v oblasti kybernetické bezpečnosti a digitálních aplikací aplikovaných na bezpečnostní řešení připravená na pilotní projekty ve velkém měřítku v krátkodobém horizontu.
 • V rámci tohoto nástroje bude nástroj SecurIT podporovat pilotní projekt a validaci řešení.

Více informací o výzvě a výzvách SecurIT naleznete na tomto odkazu.

Lhůta pro podání přihlášky je 14. března 2023 v 17:00 SEČ.

Příjemci

Malé a střední podniky.

Projekty musí předkládat konsorcia nejméně dvou malých a středních podniků, přičemž alespoň jeden z nich by měl být poskytovatelem řešení v oblasti technologií/IT.

Podmínky financování

 

Financování:

  • až 74.000 EUR na 1 prototyp projektu

  • 88,000 EUR na 1 demonstrační projekt

  • maximálně 60,000 EUR na malý nebo střední podnik