O příležitosti

Abychom zajistili, že společnosti, a to zejména malé a střední podniky, co nejlépe využijí tyto příležitosti, zahájila Evropská komise v roce 2015 iniciativu Inteligentní anything Everywhere (SAE) úzce spojenou s centry pro digitální inovace.

SAE harmonizuje různé projekty (tzv. inovační akce) v různých technologických oblastech, jako jsou:

  1. kyberneticko-fyzikální a vestavěné systémy,
  2. personalizovaná nízkoenergetická výpočetní technika kyberneticko-fyzikálních systémů a internetu věcí,
  3. flexibilní a nositelná elektronika/Organic Large Area Electronics,
  4. rozšíření center pro digitální inovace.

Všechna inovační opatření nabízejí financování malým a středním podnikům a společnostem se střední tržní kapitalizací s cílem zlepšit jejich produkty a služby začleněním inovativních digitálních technologií.

Příjemci

Technologické společnosti (inovativní společnosti) i netechnologické společnosti (tradiční společnosti) z různých oblastí využití se mohou ucházet o otevřené výzvy (např. inteligentní města, inteligentní doprava, inteligentní zdravotnictví a dobré životní podmínky, inteligentní zemědělství, inteligentní průmysl, inteligentní energie atd.).

Podmínky financování

Společnosti mohou požádat o financování prostřednictvím otevřených výzev ve svých odpovídajících technologických oblastech. Pokyny, jak žádat o financování a dokumenty k žádosti, poskytuje každá inovační akce přímo.