O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Projekt SMART4ALL financovaný z prostředků EU vyvíjí aktivní síť center pro digitální inovace na podporu akademických pracovníků, začínajících podniků, malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, které vstupují do éry digitalizace.

Projekt poskytuje otevřenou databázi výzev a zavádí koncepci tržiště jako služby (MaaS), která může sloužit jako jednotné kontaktní místo pro inteligentní řešení nabízející nástroje, služby a platformy založené na technologii s otevřeným zdrojovým kódem.

SMART4ALL uspořádá devět otevřených výzev, tři pro každý typ výzvy a jednu ročně během prvních 36 měsíců projektu. 

Jedná se o tři typy výzev:

  1. Zkušenosti s předáváním znalostí (KTE): Nový typ experimentů, které umožňují prezentovat a testovat menší projekty nebo méně vyspělé nápady, a tedy potenciálně najít živnou půdu pro růst a odhalit svůj produktový potenciál. KTE působí jako stáže/stáže, učňovská příprava a krátkodobé programy odborné přípravy pro nezaměstnané na volná digitální pracovní místa. Lhůty: Září 2020, 15. června 2021, 2021 a května 2022.
  2. Cílené zkušenosti s přenosem technologií (FTTE): V rámci tohoto typu experimentů jedna strana předává přijímajícímu partnerovi konkrétní hardwarovou nebo softwarovou technologii s cílem umožnit vylepšení výrobků nebo procesů. Lhůty: Září 2020, srpna 2021 a srpna 2022.
  3. Zkušenosti s přenosem technologií napříč doménami (CTTE): Složité multidisciplinární přenosy a produktování nových technologií „Customised Low-Energy computing“ (CLEC) pro kybernetické fyzické systémy (CPS) a internet věcí (IoT) na širší trhy. Lhůty: Března 2021, listopadu 2021 a listopadu 2021.

Příjemci

Univerzity nebo akademické instituce, malé a střední podniky a o něco větší společnosti, systémoví integrátoři a/nebo poskytovatelé technologií obecně.

Podmínky financování

Každý experiment získá finanční prostředky až do výše 80,000 EUR a příjemci budou podporováni novými koučovacími službami od předních světových odborníků v oblasti etiky, technologií, financování a rozvoje podnikání.

Návrhy může předložit kterýkoli z uvedených příjemců, avšak účast alespoň jednoho malého nebo středního podniku/mírně větší společnosti je povinná. Partnerství musí být přeshraniční a musí zahrnovat alespoň dva nezávislé subjekty ze dvou různých členských států EU nebo přidružených zemí.