O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Akce přispěje k rozšíření nabídky vzdělávání v celé Evropě zvýšením počtu kurzů, které společně navrhují univerzity z různých členských států a přidružených zemí společně s centry excelence a podniky působícími v této oblasti. Dopad bude dvojí: zvýšení nabídky kurzů v celé EU a rozvoj dynamických digitálních ekosystémů, v jejichž rámci spolupracují akademická excelence, výzkum a inovativní průmyslová odvětví s cílem přilákat a udržet si nejlepší talenty na celém světě.

Lhůta pro podání přihlášek je 22. února 2022 v 17:00 hod. bruselského času.

Chcete-li se dozvědět více o programu DIGITAL Europe a nenechte si ujít nejnovější aktuální informace o jeho výzvách a souvisejících akcích, navštivte naši zvláštní stránku.

Příjemci

Popsáno v oddíle 6 dokumentu k výzvě.

Podmínky financování

Popsáno v oddíle 7 dokumentu k výzvě.