O příležitosti

StandICT.eu je projekt financovaný v rámci programu Horizont 2020, jehož cílem je vybudovat lidskou evropskou síť standardních odborníků v oblasti IKT. Hlavním tématem 9. otevřené výzvy bude „IoT, Cloud a Edge“. Přihlášky mohou podávat jednotlivci nebo fyzické osoby s bydlištěm v evropských členských státech a přidružených zemích z veřejného i soukromého sektoru, průmyslových společností a společností poskytujících služby, včetně malých a středních podniků a začínajících podniků, akademické obce a výzkumu a vnitrostátních a evropských sdružení.

Cílem otevřených výzev StandICT.eu jsou zejména evropští odborníci, kteří:

 • mají hluboké znalosti v jedné z prioritních oblastí, na něž se otevřené výzvy vztahují;
 • mají zkušenosti s vývojem norem, např. v SSUR, ve skupinách zřízených Evropskou komisí nebo při vytváření dokumentace v rámci vývoje s otevřeným zdrojovým kódem;
 • nedostávají podporu z jiných nástrojů (PPP, projekty EU nebo vnitrostátní projekty v oblasti výzkumu a inovací) pro navrhované činnosti a nejsou pro stejnou činnost financovány z jiných zdrojů.

V rámci otevřených výzev StandICT.eu 2023 lze financovat tři typy návrhů:

LT – Dlouhodobý příspěvek (s možností cestování)

 • Stručný popis: Příspěvek k průběžnému vývoji norem jako předseda nebo člen pracovní skupiny SSUR. Např. připomínky k tvorbě norem a návrhům norem, účast na zasedáních také jako pozorovatel, placení členských nebo registračních poplatků.
 • Maximální doba trvání smlouvy: 6 měsíců
 • Rozsah financování: 5 000 EUR – 10,000 EUR

ST – Krátkodobé příspěvky (s možností cestování)

 • Stručný popis: Příspěvek k dokumentaci norem, např. kontakt s pracovní skupinou, připomínky k návrhům norem, účast na setkáních s platbou členských poplatků nebo registračních poplatků.
 • Maximální doba trvání smlouvy: 3 měsíce
 • Rozsah financování: 3 000 EUR – 7 000 EUR

OS – Příspěvky typu „jednorázový“

 • Stručný popis: Podpora pro zajištění účasti na semináři nebo akci (např. účastník, pozorovatel, prezentace)
 • Maximální doba trvání smlouvy: 3 měsíce
 • Rozsah financování: Až do výše 3 000 EUR

Způsobilé náklady zahrnují:

 • Osobní úsilí při práci 
 • Cestovní
 • Poplatek/poplatky za registraci akce
 • Členské příspěvky pro organizace SSUR a SSO

Vezměte prosím na vědomí, že externí skupina hodnotitelů pro financování vyhodnotí pouze prvních 70 způsobilých (séventy) způsobilých žádostí podaných v reakci na výzvu v chronologickém pořadí podle časového razítka podání.

Další podrobnosti o výzvě a seznam témat z průběžného plánu mnohostranné platformy pro normalizaci IKT naleznete na tomto odkazu.

Lhůta pro podání přihlášky je 15. února 2022, 17:00 SEČ.

Příjemci

Podmínky financování