O příležitosti

UWC Česko vyhlašuje výběrové řízení o stipendia ke studiu na školách United World College pro období 2023-2025. Stipendia pro letošní rok budeme oznamovat postupně. Pro aktuální informace o stipendiích sledujte naše sociální média nebo pravidlně kontrolujte tuto sekci. 

Elektronická přihláška do prvního kola výběrového řízení je otevřena od 21. září 2022 do 18. prosince 2022. Upozorňujeme, že student musí splnit podmínky výběrového řízení (viz níže). UWC Česko si vyhrazuje právo na prominutí některých formálních požadavků ve výjimečných případech. Do prvního kola se každoročně hlásí 70 až 100 uchazečů, formální požadavky pak splní okolo 40 studentů. Do druhého kola pak postoupí zpravidla 30 studentů.

Příjemci

Studenti středních škol

Podmínky financování

 • Věk 16-17 let k 1.9.2023 (datum narození 2.9.2005 a mladší)
 • Schopnost ovládat anglický jazyk
 • Při postupu do druhého kola výběrového řízení je nutné uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti nebo převodem na účet)
 • Navštěvovat střední školu v České republice
 • Být akademicky zdatný/á
 • Podat přihlášku do 18. prosince 2022

V případě postupu do druhého kola doložit doporučující dopis od učitele/ky, trenéra/ky, nebo třeba od vedoucího tvého skautského oddílu nebo jiného dobrovolničení. Už teď začni přemýšlet nad tím, koho si zvolíš a kdo ti dopis bude během 3 týdnů v lednu schopný/á napsat.

V případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč/ka předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče/ky na United World College v zahraničí stvrzený vlastnoručním podpisem zákonného zástupce.

PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE https://www.uwc.cz/.

PROMINUTÍ POPLATKU

Výběrová komise je připravena prominout zaplacení registračního poplatku, pokud by to nedovolovala sociální situace rodiny uchazeče/uchazečky. V tomto případě je nutno přiložit čestné prohlášení rodičů o nemožnosti stanovený poplatek uhradit.

FINANCOVÁNÍ STIPENDIÍ

Výše stipendia je závislá na finančních možnostech rodiny studenta; v ekonomicky odůvodněných případech (hmotná nouze, děti z dětských domovů atp.) může být uděleno až plné stipendium. Roční příspěvky rodičů se u studentů vybraných v roce 2022 pohybují od 75.000 Kč do 250.000 Kč.

ČAS DO UZAVŘENÍ PŘIHLÁŠEK

 • do 18. prosince 2022

 

KRITÉRIA

Na UWC věříme, že vzdělání může změnit naši společnost k lepšímu. Nemyslíme, že by kvalitní vzdělání mělo být vyhrazeno jen pro ty, kteří mají peníze nebo konexe. Věříme, že ti kteří mají snahu, odvahu a energii poznávat svět a vzdělávat se, by měli dostat šanci. Proto hledáme studenty jako jsi ty! Tak to zkus a přihlas se!

 1. Zvídavost a motivace: Opravdová touha poznávat svět kolem sebe a snažit se vždy pochopit nejen lokální, ale i globální šíři problémů.
 2. Občanská a osobní angažovanost: Schopnost rozvíjet se a ochota reflektovat a konfrontovat své vlastní hodnoty a přesvědčení. Schopnost jednat zodpovědně a s odvahou na základě vlastních přesvědčení.
 3. Sociální kompetence: Připravenost a schopnost navazovat kontakt s lidmi z rozličných kultur, jednat s respektem, spolupracovat v týmu, hledat společná řešení a efektivně komunikovat v různorodých situacích.
 4. Odolnost, osobní odpovědnost a integrita: Schopnost postarat se sám/sama o sebe během náročné zkušenosti, kterou UWC nabízí. Ochota dodržovat morální a etické principy společné všem UWC studentům. Smysl pro pokoru a schopnost naslouchat druhým a vážit si jejich názorů.
 5. Motivace pro studium na UWC: Odhodlání a seriózní motivace přispívat k hodnotám UWC a aktivně je prosazovat ve společnosti.

JAK SE PŘIHLÁSIT

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Pokud uchazeč splňuje podmínky výběrového řízení, tak zbývá nejdůležitější krok – včas vyplnit přihlášku! Přihlášku do prvního kola lze podat pouze elektronicky. Pokud máte obecné dotazy ohledně výběrového řízení, kontaktujte Irenu Beerovou. Pokud máte technické potíže s elektronickou přihláškou, obraťte se na Emanuela Buzka.

Elektronická přihláška je dostupná na https://apply.uwc.org/prog/cesko/. I v tomto roce využíváme platformu pro zasílání přihlášek do výběrového řízení, která je společná pro většinu národních komisí UWC. Aby bylo možné přihlášku vyplnit, tak je v první řadě nutné se na uvedeném odkazu zaregistrovat („REGISTRATION“), následně potvrdit emailovou adresu a doplnit svůj profil, který zkontroluje splnění základních podmínek pro účast „Complete eligibility profile“. Poté bude možné vyplnit přihlášku do našeho výběrového řízení.

OBSAH PŘIHLÁŠKY

 • popis tvých mimoškolních aktivit, kterým se uchazeč(ka) věnoval(a) či věnuje v posledních čtyřech letech vedle povinné školní docházky
 • 3 krátké eseje v ČJ,
 • krátká esej v AJ,
 • kontakt na třídního učitele a školu včetně emailu,
 • kreativní video, v kterém nás něco naučíte (max 1 minuta)
 • fotografie formátu na OP,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uchazeč/ka jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho/ji z výběrového řízení.

Pokud uchazeč jeden nebo více z těchto podkladů nedodá, má výběrová komise právo vyřadit ho z výběrového řízení.