O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Cílem této výzvy je zvýšit dopad vzdělávací agendy EIT a organizací absolventů EIT znalostních a inovačních společenství, a to přispěním k akčnímu plánu digitálního vzdělávání a šířením výsledků vzdělávacích činností znalostních a inovačních společenství EIT prostřednictvím vzdělávací platformy EIT.

Popis dopadu by měl být podpořen klíčovými ukazateli výkonnosti pro výsledky a kvalitativním a kvantitativním popisem dlouhodobého dopadu v souladu s klíčovými ukazateli výkonnosti pro dopad v rámci pro dopad EIT. Činnost napříč znalostními a inovačními společenstvími by měla v návrhu ukázat, jak činnost napříč znalostními a inovačními společenstvími přispívá k finanční udržitelnosti znalostních a inovačních společenství a jak přispívá ke klíčovým ukazatelům výkonnosti EIT.

Příjemci

Podmínky financování