O příležitosti

Projekt SURE 5.0, financovaný z evropských zdrojů, zveřejnil výzvu k podávání žádostí pro malé a střední podniky, které působí v hodnotových řetězcích evropské mobility, dopravy a automobilového průmyslu (MTA), letectví a obrany a výroby elektroniky.

Program SURE5.0, rozdělený do dvou fází pomůže svým účastníkům pochopit i provádět průmysl 5.0 využitím tohoto postupného přístupu:

Fáze 1 – Posouzení a doporučení

  • Členové konsorcia poskytnou 50 malým a středním podnikům individuální posouzení a doporučení týkající se celého spektra transformace průmyslu 5.0.

Fáze 2 – Transformace a odolnost podniků

  • Vybrané 27 malých a středních podniků obdrží bez vlastního kapitálu 50 tis. EUR na provádění plánu transformace průmyslu 5.0
  • Další podporu získají také malé a střední podniky prostřednictvím katalogu poskytovatelů doplňkových služeb.

Upozorňujeme, že:

  • Pouze malé a střední podniky, které dokončily své sebehodnocení, budou moci podat žádost ve fázi 1.
  • Ve fázi 2 budou moci podat žádost pouze příjemci malých a středních podniků ve fázi 1.

Financování:

  • 50,000 EUR pro 27 malých a středních podniků vybraných ve fázi 2

V rámci nástroje SURE 5.0 budou uspořádány otázky a odpovědi, a to jak ve dnech 15., tak 17. února 2023.  Další informace a registrační odkazy budou brzy k dispozici na internetových stránkách projektu.

Pro technické požadavky a další informace o jednotlivých fázích výzvy použijte následující odkaz.

Lhůta pro podání přihlášky do první fáze je 1. března 2023 v 17:00 SEČ.

Lhůta pro podání přihlášek pro druhou fázi bude následující: Srpen 2023 – září 2023.

Výzva je již uzavřena.

Příjemci

Podmínky financování