O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Energetická agentura v Rize (REA) oznámila druhou výzvu pro malé a střední podniky a začínající podniky na finanční podporu ve výši až 100000 EUR na rozvoj nových služeb v odvětví energetiky a na účast v devítiměsíčním mentorském programu pro rozvoj nápadu v rámci projektu „Umělá inteligence pro příští generaci energie (I-nergy)“.

Účel výzvy

Projekt je určen k rozvoji nových služeb v odvětví energetiky založených na využívání stávajících technologií.

Co je zapotřebí?

Vlastní zdroje společnosti (moduly, modely a komponenty), zdroje dostupné na platformě AL4EU, jakož i materiály na internetových stránkách projektu I-nergy. Pokyny pro žadatele naleznete zde.

Kdo se může přihlásit?

Konsorcia nejméně dvou organizací (právních subjektů) usazených v členských státech Evropské unie a jejích zámořských zemích a územích nebo v zemích přidružených k programu Horizon 2020 nebo ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska:

  1. Poskytovatelé služeb/vývojáři se statusem malého a středního podniku, včetně začínajících podniků;
    2. Poskytovatelé infrastruktury/vlastníci údajů (v jakékoli právní formě)

Platformu I-nergy lze rovněž využít k nalezení spolupracujících partnerů a také k účasti na konkrétně organizovaných akcích.

Jaké oblasti činnosti mají být podporovány?
  1.  Aplikace umělé inteligence v energetice
  2.  Správa a zhodnocování údajů v energetických službách
  3.  Aplikace energetické analýzy
  4. Monitorování, optimalizace spotřeby energie
  5. Údržba, předpověď údržby
  6.  Prognózy poptávky
Jaká podpora je dostupná?

Finanční podpora ve výši až 100 000 EUR se vyplácí ve dvou splátkách. První splátka (do výše 20 000 EUR) je přidělena na vypracování individuálního plánu mentorování a nápadu, zatímco druhá splátka (až do výše 80 000 EUR) je přidělena na vývoj a vývoj prototypu.

Informace pro účastníky

Před vyplněním formuláře přihlášky se doporučuje, abyste si přečetl(a) projekt I-nergy „Pokyny pro žadatele“, dokument Často kladené otázky“, kontaktujte asistenční službu nebo zašlete svůj dotaz na adresu: i-nergy.help@fundingbox.com

Podmínky pro určení:

—100 % finanční podpora až do výše 100 000 EUR –
devítiměsíční program mentorování

Formulář žádosti zde. Lhůta pro podání přihlášek je 12. prosince 2022. 18:00 lotyšský čas (do: 17:00 bruselského času).

Cílem projektu I-nergy je zajistit navrhování a pilotní projekty řešení umělé inteligence přizpůsobených zvláštnostem odvětví energetiky, které využívají nejinovativnější řešení v oblasti UI, jakož i technologie internetu věcí (internet věcí) a datové analýzy. V rámci projektu budou vyvinuty analytické nástroje umělé inteligence pro integrované, optimalizované a inteligentní hospodaření s energií založené na společném sdílení údajů a informací.
Více informací naleznete na internetových stránkách projektu https://i-nergy.eu/.

Projekt je prováděn v rámci rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 (Horizon 2020); finanční dohoda č. 101016508

Příjemci

Konsorcia složená z nejméně dvou organizací (právnické subjekty), které byly založeny v členských státech Evropské unie a jejích zámořských územích (OCT) nebo v zemích spjatých s programem H2020 nebo Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska: Poskytovatelé služeb/developery s postavením malých a středních podniků, včetně startupů; 2. Poskytovatelé infrastruktury/vlastníci dat (v jakékoli právní formě).

Podmínky financování

Jaká podpora je k dispozici? Finanční podpora až do výše 100 000 EUR je vyplacena ve dvou splátkách. První splátka (až do výše 20 000 EUR) je určena pro vytvoření individuálního plánu mentoringu a nápadu, zatímco druhá splátka (až do výše 80 000 EUR) je určena pro vývoj a vytvoření prototypu. Podmínky určení: — 100% finanční podpora až do výše 100 000 EUR – 9měsíční program mentoringu.