O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

EIC Transition se zaměřuje na vývoj vaší technologie i podnikatelského záměru, čímž zvyšuje jeho technologickou a tržní připravenost.

Očekávané výsledky projektu EIC Transition jsou: technologie, u níž se prokáže, že je účinná pro zamýšlené použití, a obchodní model, jeho počáteční validaci a obchodní plán pro jeho uvedení na trh.

Očekává se rovněž, že duševní vlastnictví vytvořené projektem EIC Transition bude odpovídajícím způsobem formálně chráněno.

Příjemci

Jediný právní subjekt usazený v členském státě nebo přidružené zemi (dále jen „samostatný příjemce“), pokud jste malým nebo středním podnikem nebo organizací provádějící výzkum.

malé konsorcium dvou nezávislých právních subjektů ze dvou různých členských států nebo přidružených zemí.

Konsorcium nejméně tří a nejvýše pěti nezávislých právnických osob („více příjemců“) podle standardních pravidel

Podmínky financování