O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Výzva EIC Accelerator: Technologie pro otevřenou strategickou autonomii

Výzva „Akcelerátor EIC“ určuje následující soubor klíčových strategických oblastí a odpovídajících specifických cílů, pro něž jsou vysoce inovativní začínající podniky a malé a střední podniky vyzvány, aby navrhly nové technologie, průkopnická řešení a průlomové inovace:

  • Složky, technologie a systémy pro farmaceutický průmysl 
  • Strategické zdravotnické technologie 
  • Udržitelné a inovativní přístupy, včetně oběhových přístupů ke kritickým surovinám  
  • Nové aplikace kvantových technologií
  • Aplikace edge computingu 
  • Inovativní aplikace využívající data a signály z kosmických infrastruktur EU
  • Vývoj vesmírných technologií
  • Kritické bezpečnostní technologie
  • Technologie pro inovativní finanční a platební infrastruktury a služby 
Termíny

Června 2022 17:00:00 bruselského času

Října 2022 17:00:00 bruselského času

Příjemci

Malé a střední podniky usazené v členském státě nebo přidružené zemi (viz příloha 3 pracovního programu ERI na rok 2022)

Jediná společnost klasifikovaná jako „malá společnost se střední tržní kapitalizací“ (do 500 zaměstnanců) usazená v členském státě nebo přidružené zemi *s výjimkou

Jedna nebo více fyzických osob (včetně jednotlivých podnikatelů) nebo právnických osob splňujících zvláštní požadavky

Podmínky financování