O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Sitra, nezávislý fond, vydává výzvu k podávání žádostí o financování s cílem shromáždit zkušenosti
a ponaučení ze sdílení údajů mezi podniky. Hledají společnosti, které chtějí vyzkoušet sdílení údajů na základě evropského modelu Gaia-X. Cílem je rovněž zjistit, jak mohou různá řešení pro sdílení údajů hladce spolupracovat a jak může sdílení dat vytvářet novou hodnotu a podnikání.

Sitra může pokrýt až 70 % nákladů a výdajů vzniklých při vývoji pracovního prototypu, experimentu nebo koncepce. Maximální výše finančních prostředků činí buď 50,000 EUR, nebo 150,000 EUR na konsorcium žadatelů.

Lhůta pro podání přihlášky: výzva k poskytnutí finančních prostředků probíhá nepřetržitě a je otevřena od 1. září 2022 do 29. září 2023. Výzva k poskytnutí finančních prostředků zahrnuje několik kol.  

Všechny informace jsou k dispozici zde.

Příjemci

Podmínky financování