O příležitosti

Očekává se, že projekty, které budou financovány v rámci této výzvy, zlepší kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé EU, zejména pro malé a střední podniky a veřejné organizace. To může zahrnovat opatření na zvyšování povědomí nebo platformy tržišť podporující interakci mezi dodavateli a uživateli řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a odbornou přípravu.

Typy nástrojů, na které se vztahuje, musí zejména zahrnovat alespoň jeden z těchto prvků:

  • Služby ochrany kybernetické bezpečnosti
  • Audit odolnosti zařízení a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Nástroje pro testování bezpečnosti, včetně nástrojů pro skenování kódů statické analýzy
  • Nástroje pro vyšetřování kybernetické bezpečnosti, sledování původu kybernetických bezpečnostních hrozeb
  • Nástroje reakce na incidenty, které zapadají do obecných operačních a řídících strategií kybernetické bezpečnosti
  • Podpora koordinovaného zveřejňování informací o zranitelnostech, v příslušných případech v souladu s vnitrostátními politikami
  • Financování a podpora projektů, které zlepšují a/nebo provádějí audit softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, pokud jde o kybernetickou bezpečnost
  • Podpora hackathonů, výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti a konferencí
  • Podpora zvyšování povědomí, prevence, vzdělávání, odborné přípravy a genderové vyváženosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Výzva je již uzavřena.

Příjemci

Lhůta pro předložení žádosti: Února 2023 17:00 hod. bruselského času.

Podmínky financování

Dostupný rozpočet výzvy k předkládání návrhů činí 32.000,000 EUR.
Maximální výše grantu pro každou žádost činí 5.000.000 EUR.