O příležitosti

Očekává se, že projekty, které budou financovány v rámci této výzvy, budou:

  • Podpora budování kapacit vnitrostátních orgánů certifikace kybernetické bezpečnosti, subjektů posuzování shody a akreditačních orgánů, včetně penetračního testování vedeného závity
  • Podporovat malé a střední podniky při testování a certifikaci produktů, služeb nebo procesů IKT, které prodávají.
  • Poskytovat podporu uživatelům zařízení IKT z řad malých a středních podniků při auditu jejich infrastruktur z hlediska odolnosti vůči kybernetické bezpečnosti.
  • Podporovat normalizační akce, případně s přihlédnutím k činnostem evropských a mezinárodních normalizačních organizací.
  • Podporovat schopnosti testování kybernetické bezpečnosti a interoperability v oblasti řešení rozčleněných do sítí 5G a otevřených řešení.

Financování:

  • Dostupný rozpočet na výzvy k předkládání návrhů činí 5.000.000 EUR a může být zvýšen maximálně o 20 %.
  • Maximální výše grantu pro každou žádost činí 1.000.000 EUR.

Lhůta pro předložení žádosti: Února 202317:00 hod. bruselského času

Příjemci

Podmínky financování