O příležitosti

Očekává se, že projekty, které budou financovány v rámci této výzvy, budou:

  • budovat kapacitu aktérů v oblasti kybernetické bezpečnosti pro koordinovanou reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty
  • posílit úlohu týmů CSIRT, sítě CyCLONe, budoucí společné jednotky pro kybernetickou bezpečnost a zohlednit plán
  • podporovat vytváření, provoz, zvyšování kapacity a/nebo zavádění rozsahu kybernetické bezpečnosti

Kromě toho by se projekty měly zaměřit na podporu vytváření sítí mezi různými skupinami s cílem rozvíjet dovednosti a odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v oblasti klíčových technologií (např. 5G, internet věcí, cloud, umělá inteligence, průmyslové kontrolní systémy), jakož i v odvětvích aplikací (např. zdravotnictví, energetika, finance, doprava, telekomunikace, zemědělsko-potravinářská výroba, řízení zdrojů), včetně zvážení kaskádových efektů napříč odvětvími.

Financování:

Dostupný rozpočet výzvy k předkládání návrhů činí 15.000,000 EUR.
Maximální výše grantu pro každou žádost činí 4.000.000 EUR.

Lhůta pro předložení žádosti: Února 2023 17:00 hod. bruselského času

Příjemci

Podmínky financování