O příležitosti

V rámci projektu VOJEXT, který byl financován Evropskou unií v rámci programu Horizont 2020, byla zveřejněna výzva k předkládání pilotních projektů s cílem prokázat potenciál technologií VOJEXT.

Mezi hlavní cíle patří:

  • Rozšířit kapacitu a technologický dosah infrastruktury VOJEXT tím, že přilákají dodavatele z řad malých a středních podniků v oblasti technologií/robotů, aby své jednotky integrovali do rozhraní VOJEXT.
  • Zavést pilotní projekty malého rozsahu v zeměpisném a odvětvovém měřítku – rozšířit rozsah stávajících případů použití nebo zavést nové – v živých laboratořích center pro digitální inovace a/nebo v zařízeních malých a středních podniků/se střední tržní kapitalizací s cílem prokázat dopad/potenciál technologií VOJEXT a přístup k digitalizaci a posílení evropského průmyslu

Lhůta pro předložení žádosti: Prosince 2022, 17:00 bruselského času

Příjemci

Technické problémy, které má konsorcium řešit v oblasti hardwaru i softwaru, naleznete na tomto odkazu.

Podmínky financování

Maximální výše grantu pro každou žádost činí 80.000 EUR.