O příležitosti

Výzva je již uzavřena.

Organizace Women TechEU poskytuje podporu začínajícím podnikům vedeným ženami v nejranější a nejrizikovější fázi růstu jejich společnosti. Kromě grantu ve výši 75 000 EUR dostávají finalisté odborné vedení a odborné vedení v oblasti vedení, internacionalizace, obchodního modelování, prováděcí strategie, vstupu na trh, získávání finančních prostředků, vyjednávání s investory a mnohem více prostřednictvím programu ERI na vedoucí postavení žen.

V návaznosti na velmi povzbudivou reakci na první pilotní projekt v roce 2021 Evropská komise více než zdvojnásobí rozpočet na tento rok na 10 milionů EUR, z čehož by mělo být financováno až 130 podniků.

Podporou začínajících podniků v oblasti Deep Tech vedených ženami usiluje Evropská komise o vytvoření rovnocenného a prosperujícího evropského ekosystému Deep Tech. Kromě toho program Women TechEU podporuje ženy v čele jejich průmyslu, ale také jako osoby s rozhodovací pravomocí. Označení Komise pro financování se zaměřuje na posílení jejich pozice v investičním prostoru, kde jsou ženy i nadále nedostatečně zastoupeny.

Organizace Women TechEU je jednou z několika iniciativ EU zaměřených na podporu a posílení postavení žen v oblasti technologií a inovací, včetně každoroční ceny EU pro ženy inovátorky a nového programu ERI pro vedoucí postavení žen.

Lhůta: Října 2022, 17:00 (SEČ).

Příjemci

Podmínky financování