Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Národní iniciativa

O iniciativě

„Technika je každodenní součástí našich životů, a právě proto je nezbytné, abychom si osvojovali znalosti, pracovní dovednosti a návyky uplatnitelné v běžném životě, při výkonu povolání nebo studiu. Dobrým důvodem, proč se o techniku zajímat je současná proměna průmyslového sektoru, který je více než dříve založen na využívání moderních technologií. Důležité je také seznamovat s technikou dnešní mládež a poskytovat jí dostatečný prostor pro objevování technických zájmů a rozvíjet její tvořivé schopnosti a dovednosti.“

Vše podstatné z oblasti techniky, technologií a průmyslu 4.0 naleznete zde na našem kanálu.