Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Cílem CYBERWISER.eu je zlepšit evropské prostředí kybernetické bezpečnosti pro odborníky a podniky se zvláštním zaměřením na malé a střední podniky.

Iniciativa poskytuje uživatelsky vstřícné prostředí pro odbornou přípravu odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti a zaměřuje se jak na veřejné, tak soukromé organizace a jejich zaměstnance. 

Cílem CYBERWISER.eu je řešit naléhavou potřebu digitálních odborníků a kvalifikovaných odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Evropě. Iniciativa je zároveň zasazena do širšího kontextu zvýšené celosvětové závislosti na informačních a komunikačních technologiích (IKT) a větší propracovanosti kybernetických útoků a nepřátelských pokusů. Projekt využívá nejmodernější metodiky a nástroje k: 

  • Pomoci organizacím začlenit integrovaný přístup ke kybernetické bezpečnosti do jejich organizační struktury a rozhodovacích procesů. 
  • Poskytovat studijní dráhu (od základní po pokročilou úroveň), která kombinuje teorii a praxi. 
  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců v malých a středních podnicích a ve veřejném sektoru s cílem snížit pravděpodobnost kybernetických incidentů a vybavit je dovednostmi, které potřebují k excelenci. 

Za tímto účelem nabízí CYBERWISER.eu úložiště on-line zdrojů o kybernetické bezpečnosti a možnostech odborné přípravy na čtyřech úrovních (Primer, Basic, Intermediate, Advanced). Tímto způsobem iniciativa nabízí postupnou cestu učení pro všechny – od vybavení úplných začátečníků znalostmi, které potřebují, až po odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří mají zájem o prohlubování dovedností.