Základní informace o iniciativě

Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Regionální iniciativa

O iniciativě

Digikompas je rozcestníkem rozmanitých přístupů k digitálním technologiím. Nabízíme inspiraci i asistenci školám a rodičům, kteří by se rádi společně věnovali aktivnímu a účelnému zapojování technologií do výchovy a vzdělávání.

DigiKompas je rozcestník pro podporu spolupráce škol a rodičů při řešení digitálních témat. Je iniciativou Jednoty školských informatiků (JŠI) a chce pomáhat rozvoji digitálních inovací v českých školách a minimalizovat rizika jejich zavádění. Chceme přispět ke zlepšení vzájemné komunikace škol a rodičů. Digitální technologie totiž tvoří a budou tvořit nedílnou součást života dnešních žáků a studentů.

Jsme si vědomi, že k internetu a dalším technologickým novinkám je rozumné přistupovat informovaně, a s rozvahou a opatrností ošetřit všechny aspekty jejich užívání. Nejen ze strany dětí, ale též na straně dospělých – rodičů i učitelů – kteří se v digitálním světě cítí často ještě nejistěji a bezradněji než děti.

Společně zvládneme digitální století

Ve 21. století se životu v digitálním světě nedá vyhnout, a tak se DigiKompasem snažíme inspirovat školy i rodiče, aby prorůstání technologií do všech aspektů našich životů vzali do svých rukou. Vybízíme vás, abyste pro své děti a žáky začali aktivně budovat prostředí, které bude bezpečné, lidské a zároveň inspirativní a inovativní. Staňte se průvodci dětí po digitálních zákoutích našeho světa, objevujte jeho příležitosti i skrytá rizika, a zodpovědně se postavte výzvám nejbližší budoucnosti. S Digikompasem a našimi partnery na to nebudete nikdy sami.