Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Cloud computing, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

EIT Digital je evropská iniciativa, která podporuje inovace v oblasti technologií a podnikatelského vzdělávání a odborné přípravy strategicky uzpůsobené tak, aby odpovídaly dovednostem a schopnostem potřebným pro práci s nově vznikajícími technologiemi. Mezi témata EIT Digital patří od umělé inteligence (AI) a internetu věcí až po kybernetickou bezpečnost a bezpečnost sítí.

EIT Digital, který byl zřízen v roce 2010 v rámci Evropského technologického institutu (EIT), se zaměřuje zejména na inovace a pokrok v digitální transformaci ve všech členských státech EU. Organizace zároveň podporuje podniky, jednotlivce a malé a střední podniky, které se chtějí dozvědět více o prosperitě ve stále více digitalizovaném prostředí a o správných technických dovednostech na podporu digitální transformace evropského hospodářství. 

Síť EIT Digital zahrnuje více než 200 celoevropských výzkumných středisek, společností, podniků a malých a středních podniků, začínajících podniků, odborníků v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, jakož i jednotlivé podnikatele. Prostřednictvím této široké sítě EIT Digital kombinuje účinné a bezpečné využívání technologií s rozšířeným rezervoárem talentů a odborníků s technickými dovednostmi. V otevřeném inovačním prostředí je zúčastněným subjektům poskytována odborná příprava, poradenství a podpora při inovaci obchodních a provozních procesů a zavádění technologických inovací v rámci organizační strategie. Prostřednictvím zaměření na vznikající technologie EIT Digital rovněž přímo přispívá k většímu využívání, rozvoji a zavádění pokročilých technologií, což stimuluje růst trhu a technologický rozvoj odvětví. 

EIT Digital vytváří širokou škálu příležitostí pro odbornou přípravu a zvyšování kvalifikace v oblasti digitálních technologií a inovací. To zahrnuje poskytování podpory prostřednictvím otevřených kurzů a odborných programů zaměřených na širokou škálu evropské populace – od příležitostí pro jednotlivce na začátečnické úrovni až po odborné magisterské programy vedoucí k formální kvalifikaci a podporu odborné přípravy zaměřené na podnikání.

EIT Digital rovněž posiluje celkovou evropskou znalostní základnu tím, že zpřístupňuje technický vzdělávací obsah ze spolehlivých zdrojů a přístupný všem.