Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) usiluje o posílení důvěryhodnosti produktů, služeb a procesů informačních a komunikačních technologií (IKT) prostřednictvím svých systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. ENISA dále podporuje spolupráci s členskými státy a subjekty EU.

Agentura ENISA koordinuje celkový evropský přístup ke kybernetické bezpečnosti a spolupracuje s širokou škálou mezinárodních partnerů na dalším rozvoji této oblasti a lepší přípravě na budoucí výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Posláním agentury ENISA je dosáhnout vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Evropské unii prostřednictvím důsledné a trvalé spolupráce s širší komunitou. 

Agentura ENISA se zabývá širokou škálou technologických témat souvisejících s kybernetickou bezpečností, jako je cloud computing, internet věcí, dostupnost technologické a síťové infrastruktury, big data a bezpečnost databází a služby CSIRT (záznamy a varování, řešení incidentů a zranitelnosti, vývoj nástrojů, sdílení znalostí a projekty řízené komunitou). Odpovídá za vypracování evropského programu certifikace kybernetické bezpečnosti a stojí za klíčovými politickými dokumenty, jako je Akt EU o kybernetické bezpečnosti a směrnice NIS.

Kromě toho agentura ENISA provádí širokou škálu krátkodobých a dlouhodobých opatření: 

  • Zlepšování a posilování dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti na všech úrovních, od osob s horším technologickým zázemím až po digitální odborníky a odborníky v různých oblastech. 
  • Poskytování kvalitního vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na odborníky v oblasti IKT, společnosti a malé a střední podniky. Agentura ENISA rovněž podporuje podniky a spolupracuje s nimi na rozvoji odborné přípravy přizpůsobené provozním a organizačním potřebám. 
  • Zajištění bezpečného a zabezpečeného rozvoje internetu věcí a inteligentních infrastruktur s jejich větší konektivitou a závislostí na bezpečných a zabezpečených kybernetických sítích. 
  • Poskytování analýzy prostředí hrozeb a řízení rizik a prognózy potenciálních kybernetických hrozeb. 

Agentura ENISA zvyšuje povědomí občanů o kybernetické bezpečnosti a potenciálních kybernetických hrozbách (útocích, botnetech, finančních a bankovních podvodech, podvodech v oblasti údajů) tím, že poskytuje pokyny ohledně osvědčených postupů na podporu bezpečnějšího chování on-line (jako je kybernetická hygiena a kybernetická gramotnost). Agentura ENISA dále harmonizuje svá opatření s evropským akčním plánem digitálního vzdělávání a podporuje a analyzuje vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem řešit profesní nedostatky v oblasti kybernetické bezpečnosti.