Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Vysoce výkonná výpočetní technika
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Iniciativa Evropská centra pro digitální inovace (EDIH) je součástí programu Digitální Evropa. Evropská centra pro digitální inovace fungují jako jednotná kontaktní místa pro podniky, podniky a malé a střední podniky, což jim umožňuje soudržněji reagovat na digitální výzvy a zvyšovat jejich konkurenceschopnost. Evropská centra pro digitální inovace se zaměřují na zvyšování povědomí o vznikajících technologiích a budování kapacit a posilují zavádění a zavádění umělé inteligence (AI), vysoce výkonné výpočetní techniky a kybernetické bezpečnosti pro veřejný i soukromý sektor. 

Za tímto účelem evropská centra pro digitální inovace podporují společnosti a malé a střední podniky prostřednictvím lepšího přístupu k digitálním technologiím, technickým odborným znalostem a možnosti testovat nástroje a technologie dříve, než do nich investují.

Evropská centra pro digitální inovace poskytují širokou škálu dalších služeb zaměřených na podnikání: finanční poradenství, inovativní odborná příprava v oblasti technologií, rozvoj dovedností a další zdroje, jejichž cílem je připravit podniky na to, aby se mohly vypořádat s digitální transformací a využívat výhod digitální transformace.

Evropská centra pro digitální inovace působí na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU a poskytují další podporu vnitrostátním centrům pro digitální inovace, čímž zvyšují jejich schopnost realizovat projekty a dosahovat výsledků s širším dopadem a hodnotou.

Evropská centra pro digitální inovace rovněž posilují celkový digitální a inovační ekosystém tím, že podporují vytváření sítí napříč různými centry a umožňují budování znalostí, předávání znalostí a odborné znalosti. Počáteční síť budou tvořit centra vybraná zeměmi EU. První omezená výzva pro evropská centra pro digitální inovace je zveřejněna v roce 2021, aby vybraná evropská centra pro digitální inovace mohla začít fungovat v roce 2022.

V České republice najdeme momentálně 6 Evropských center pro digitální inovace.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz