Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Evropská organizace pro kybernetickou bezpečnost (ECSO) je neziskovou organizací, která ve spolupráci s Evropskou komisí zodpovídá za partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Posláním ECSO je organizovat rozvoj evropského ekosystému kybernetické bezpečnosti a přispívat k němu tím, že podnikům, univerzitám a veřejným a soukromým subjektům umožní plně těžit z pokroku dosaženého digitální transformací. Tímto způsobem ECSO rovněž podporuje bezpečnost a zabezpečení jednotného digitálního trhu EU a zajišťuje vedoucí postavení Evropy a její konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. 

ECSO zastupuje a koordinuje širokou škálu veřejných a soukromých zúčastněných stran zahrnující větší korporace, malé a střední podniky, začínající podniky a provozovatelé základních služeb, sdružení, výzkumná střediska, akademickou obec či klastry. Kromě toho organizace poskytuje stejné služby regionálním a vnitrostátním veřejným institucím a správním orgánům ve všech členských státech EU, v zemích přidružených k Evropskému sdružení volného obchodu (ESVO) a zemím přidruženým k programu Horizont 2020.