Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Blockchain, Rozšířená realita, Strojové učení, Cloud computing, 5G, Software, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Vzhledem k tomu, že se potřeby v oblasti dovedností v Evropě rychle vyvíjejí, musí se odvětví vysokoškolského vzdělávání přizpůsobit, neboť má jedinečné postavení, které Evropě pomáhá stát se digitálnější a inkluzivnější. Z tohoto důvodu zahájila Evropská unie v tomto směru dvě iniciativy

Klíčová úloha vysokoškolského vzdělávání

Ekologická a digitální transformace bude vyžadovat růst ve vzdělávání, výzkumu a inovacích, a proto budou v tomto procesu hrát klíčovou úlohu vysokoškolské instituce, včetně:

 • vytvoření Evropského prostoru vzdělávání (EHP) a Evropského výzkumného prostoru (EVP) do roku 2025;
 • utváření udržitelných a odolných ekonomik a zajištění toho, aby naše společnost byla ekologičtější, inkluzivnější a digitálnější;
 • poskytování vynikajících vyhlídek na zaměstnání vysoce kvalifikovaným Evropanům a zapojení občanů účastnících se demokratického života – 80 % čerstvých absolventů terciárního vzdělávání v EU získalo zaměstnání za méně než 3 měsíce po ukončení studia.
Evropská strategie pro univerzity

Digitální dekáda stanoví ambiciózní cíle, jejichž cílem je do roku 2030 80 % lidí s alespoň základními digitálními dovednostmi a 20 milionů odborníků na IKT.

Cílem této strategie je podpořit evropské vysokoškolské instituce (více než 5000 v Evropě), aby přispěly k dosažení těchto ambiciózních cílů. Za tímto účelem strategie stanoví čtyři hlavní cíle:

 • Posílit evropský rozměr vysokoškolského vzdělávání a výzkumu
 • Podporovat univerzity coby centra evropského způsobu života
 • Posílit postavení univerzit jako aktérů změn v rámci souběžné ekologické a digitální transformace
 • Posílit schopnost univerzit být motorem při plnění role Evropy na světové scéně a při zachování jejího vedoucího postavení

Kromě toho EU v zájmu plné podpory rozvoje strategie naplánovala čtyři stěžejní iniciativy:

 1. Další rozšíření iniciativy „Evropské univerzity“ na 60 evropských univerzit s více než 500 univerzitami do poloviny roku 2024.
 2. Usilovat o vytvoření právního statutu aliancí vysokoškolských institucí, který by jim umožnil sdílet zdroje, kompetence a kapacity.
 3. Prozkoumat možnosti a nezbytné úsilí o dosažení společného evropského diplomu do poloviny roku 2024.
 4. Rozšířit iniciativu „Evropská studentská karta“ zavedením jedinečného evropského identifikátoru studentů, který bude k dispozici všem mobilním studentům v roce 2022 a všem studentům na evropských univerzitách do poloviny roku 2024.  
Zefektivnění spolupráce v zájmu evropského vysokoškolského vzdělávání

Komise rovněž připravila návrh doporučení Rady, jehož cílem je umožnit evropským vysokoškolským institucím užší spolupráci a usnadnit vytváření společných nadnárodních programů nebo společných diplomů. Hlavním cílem návrhu je povzbudit členské státy, aby podporovaly poskytování vysoce kvalitních příležitostí k celoživotnímu učení pro všechny s cílem usnadnit prohlubování dovedností a změnu kvalifikace, se zaměřením na oblasti s největší poptávkou.

Cílem doporučení je posunout nadnárodní spolupráci na novou úroveň kvality a rozsahu a přímo zvýhodnit studenty, aby zlepšili své dovednosti a zaměstnatelnost tím, že získají snazší přístup k moderním a inovativním nadnárodním kampusům, k mobilitě v zahraničí a k mezioborovému vzdělávání.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz