Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (ECSM) je každoroční kampaň Evropské unie, kterou koordinuje agentura ENISA (Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací) spolu s Evropskou komisí. Cílem ECSM je podporovat porozumění v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi evropskými občany a organizacemi prostřednictvím aktuálních informací o vývoji v oblasti on-line bezpečnosti, zvyšování povědomí a sdílení dobré praxe. Každoroční kampaň ECSM sdružuje různé zúčastněné strany, výzkumné pracovníky, společnosti, organizace a zástupce veřejného a soukromého sektoru v celé Evropě s cílem zefektivnit opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a podpořit další spolupráci na všech úrovních.

Výroční kampaň ESCM 

Od zahájení kampaně v roce 2012 zahájil Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti stovky aktivit v různých formátech (konference, workshopy, školení, webináře, prezentace a další) na podporu bezpečnosti na internetu a digitální bezpečnosti pro všechny. Činnosti kampaně probíhají v průběhu října a zaměřují se na témata, která jsou pro kybernetickou bezpečnost klíčová, jako jsou on-line rizika a hrozby pro podniky, digitální dovednosti pro bezpečnost na internetu nebo zabezpečení údajů a informací. Výstupy činností jsou k dispozici prostřednictvím databáze zdrojů s možností vyhledávání, v níž lze zdroje vytvořené během kampaně filtrovat podle jazyka, země, formátu plnění nebo typu.