Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Téma: Vysoce výkonná výpočetní technika, Kvantová výpočetní technika
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Kvantová iniciativa je jednou z největších výzkumných a inovačních akcí zahájených Evropskou komisí s cílem zaměřit sena vývoj inovativních a nových kvantových technologií.

Stěžejní komunitu Quantum tvoří vědci, tvůrci politik a inženýři z akademické obce a průmyslu, jakož i budoucí uživatelé kvantových technologií.

Hlavním cílem iniciativy, která byla zahájena v roce 2018 s desetiletým mandátem, je připravit nezbytné podmínky pro vývoj, zavádění a používání evropských produktů a řešení v oblasti kvantové výpočetní techniky.

Kvantová iniciativa rovněž přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu EU a podněcuje globální investice a spolupráci v oblasti výzkumu, do níž je zapojeno více než 5000 výzkumných pracovníků v celé Evropě i mimo ni.

Iniciativa nabízí širokou škálu služeb zaměřených na organizace v tomto odvětví, ale také na všechny občany, kteří mají zájem objevovat svět kvantové technologie. Možnosti odborné přípravy a širší vzdělávací programy v oblasti kvantové výpočetní techniky z celé EU jsou shromážděny ve specializovaném a snadno přístupném katalogu.

Kvantová iniciativa rovněž organizuje akce v celé Evropě, včetně školení, workshopů, konferencí a výzkumných skupin, a zveřejňuje nejnovější pracovní příležitosti v tomto odvětví. Zdroje a praktické informace o kvantové výpočetní technice jsou rovněž k dispozici ve zvláštním oddíle na internetových stránkách.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz