Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny
Úroveň digitálních dovedností: Základní
Druh iniciativy: Regionální iniciativa

O iniciativě

Sbírka počítačů funguje ve správě Člověka v tísni od listopadu 2021, kdy došlo k jejímu předání od platformy Česko.Digital. Od té doby jsme do konce června 2022 přijali téměř 800 kusů techniky, které většinou obratem ihned putovaly spolupracujícím organizacím podporujících vzdělávání dětí z rodin, kde je počítač či notebook nedostupnou záležitostí. Jedná se o děti z neúplných rodin, dětských domovů, pěstounské péče, nevyhovujícího prostředí, nebo to jsou například romští vysokoškoláci. V posledních měsících podporujeme poskytnutím hardware i rodiny, které musely uprchnout před ruskou agresí z Ukrajiny. 

Podstatou sbírky počítačů je poskytovat potřebné technické vybavení pro výuku dětem, které by se k němu jinak nedostaly. Rolí Člověka v tísni je zprostředkovat techniku mezi dárci a dalšími neziskovými organizacemi nebo vzdělávacími institucemi. Vnímáme to jako skvělou příležitost pomoci mnohem více dětem. Pro zabezpečení klientů ve svých službách disponuje Člověk v tísni vlastní technikou, kterou již druhým rokem zapůjčuje. 

Koronavirová krize a zkušenosti z ní plynoucí jasně ukázaly, že počítače pomáhají dětem nejen v krizové situaci, ale usnadňují jim přístup ke vzdělávání jako takovému. Poskytnutí technického vybavení v rodinách, kde chybí, narovnává podmínky k učení a přispívá k rozvoji digitálních dovedností. 

Technické vybavení je součástí komplexní podpory dětí. Organizace a školy, které se do sbírky zapojí, s podpořenými dětmi pracují, doučují je, podporují v jejich znalostech a dovednostech a k tomu účelu získanou techniku také využívají. Počítač je tak opravdu především nástrojem pro lepší cestu vzdělávacím systémem. 

Nadále potřebujeme Vaši pomoc a uvítáme Vaše zapojení do Sbírky. Děkujeme Vám!

Ani Sbírka počítačů se nevyhne administrativním úkonům, pokud máte zájem darovat techniku nebo naopak za nějakou organizaci vybavení potřebné pro vzdělávání dětí poptáváte, prosím, věnujte pár minut vyplnění následujících formulářů. Nebo nám napište na e-mailovou adresu sbirkapocitacu@clovekvtisni.cz a my Vám poradíme, jak postupovat.  

Jak sbírka probíhá?

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a školami jsme v kontaktu s potřebnými rodinami, kterým chybí vybavení pro zapojení dítěte do online výuky. 

Notebook pořízený ze sbírky rodině doručí dobrovolník či terénní pracovník spolupracující organizace, nebo učitel spolupracující školy, který jim pomůže vše nastavit. Kontaktní osoba je s dětmi i rodinou nadále v kontaktu a má přehled o využívání techniky. Neziskové organizace pracují v terénu přímo s rodinami i v dalších oblastech, znají detailně jejich potřeby a možnosti, a tak jsou schopni velmi efektivně a adresně zprostředkovat pomoc. Pokud je obdarovaným škola, je přirozeně s dítětem v pravidelném kontaktu. Počítače jsou rodinám darovány nebo zapůjčeny tak, aby nebylo možné vybavení zabavit, pokud je rodina v exekuci. 

Díky vaší pomoci tak více dětí nebude mít horší přístup ke vzdělání, k učení, k získávání nových dovedností. Díky vám se děti budou moci vzdělávat dle svých potřeb. 

Pokud chcete darovat, projděte si podrobný manuál pro firmy, které chtějí darovat nepotřebnou techniku. Manuál jsme stejně jako sbírku počítačů převzali od Česko.Digital.