Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Zdravotnictví a sociální péče dále nedefinované
Medicína
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Iniciativa SecureHospitals.eu je specializované centrum, které funguje jako jednotné kontaktní místo pro poskytovatele zdravotní péče, pokud jde o informace, zdroje a odbornou přípravu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Online platforma EU pro bezpečné nemocnice nabízí společný online prostor pro sdílení znalostí a osvědčených postupů mezi klíčovými zúčastněnými stranami a subjekty ve zdravotnictví. Cílem této iniciativy, která získala finanční prostředky v rámci programu Horizont 2020 Evropské komise, je zvýšit úroveň povědomí o kybernetické bezpečnosti a porozumění v tomto odvětví a rovněž podpořit zavádění inovativních lékařských řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Dalším cílem projektu je poskytnout informace o typech kybernetických incidentů a rizik, které mají dopad na nemocnice a zdravotnické organizace. Zabezpečené nemocnice EU Massive Open Online Course (MOOC) se zaměřují na lékaře, zdravotní sestry a zdravotnický personál v nemocnicích s cílem zlepšit jejich dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) a vybudovat jejich kapacitu pro ochranu citlivých údajů. 

Iniciativa rovněž poskytuje další vzdělávací zdroje a školicí materiály, včetně pokynů a technického poradenství a informací o bezpečnosti sítí a ochraně údajů v lékařském prostředí, a nabízí cenný zdroj pro procesy digitalizace v nemocnicích a zdravotnických organizacích.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz