Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Projekt SME* SEC pro malé a střední podniky poskytuje jednoduchý a snadno fungující rámec na podporu malých a středních podniků (MSP) při začleňování technologií kybernetické bezpečnosti do rozvoje podnikání a procesů. Iniciativa SEC zaměřená na malé a střední podniky, financovaná prostřednictvím programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020, vede malé a střední podniky různými možnými zranitelnostmi a riziky napříč průmyslovými odvětvími a podporuje podniky při zavádění integrovaného systému kybernetické bezpečnosti v rámci organizačních procesů. 

Rámec SEC pro malé a střední podniky je hlavním výstupem iniciativy a obsahuje 5 druhů zdrojů: 

  • Instruktáže zaměřené na zvyšování povědomí a odbornou přípravu.
  • Nástroje pro definici a doporučení. 
  • Nástroje pro odhalování a řešení zranitelnosti. 
  • Nástroje ochrany před hrozbami a reakce na ně.
  • Získané poznatky a osvědčené postupy. 

Na základě aktuálních informací o skutečnostech a vývoji v oblasti kybernetické bezpečnosti umožňuje tento rámec podnikům zaujmout svůj přístup tak, aby odpovídal jejich konkrétnímu kontextu. K dispozici jsou rovněž postupné pokyny k řešením a technikám na ochranu citlivých údajů a informací, které malým a středním podnikům umožňují lépe reagovat na poptávku zákazníků po bezpečnosti a předcházet narušení bezpečnosti prostřednictvím zvyšování digitálních kompetencí zaměstnanců. 

*z anglického small and medium-sized enterprises

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz