Základní informace o iniciativě

Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Druh iniciativy: Národní iniciativa

O iniciativě

Sdružujeme a podporujeme iniciativy dobrovolníků, firem i státu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechInvest spustili za epidemie COVID-19 webovou stránku spojujemecesko.cz, kde sdružují a podporují iniciativy dobrovolníků, firem i státu.

Tyto projekty pomáhají zejména v oblastech zdraví, ekonomiky a sounáležitosti.

Pro více informací či zapojení se skrze váš projekt kontaktujte: info@spojujemecesko.cz.

Váš projekt můžete přihlásit přes tento formulář.