Základní informace o organizaci

Status: Partner
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Blockchain, Robotika, 5G, Mikroelektronika, Telekomunikace, Internet věcí, Cloud computing, Strojové učení, Vysoce výkonná výpočetní technika, Virtuální realita
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro:
 • průmyslovou politiku, energetickou politiku, obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, proexportní politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství;
 • podporu podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti;
 • vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky;
 • podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti;
 • technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
 • elektronické komunikace a poštovní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva zemědělství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu:
 • koordinuje přípravu legislativy a implementace evropského práva v působnosti resortu;
 • koordinuje zahraničně obchodní politiku ČR ve vztahu k jednotlivým státům;
 • zabezpečuje sjednávání dvoustranných a mnohostranných obchodních a ekonomických dohod včetně komoditních dohod;
 • realizuje obchodní a ekonomickou spolupráci s ES, ESVO, OECD, WTO a jinými mezinárodními organizacemi a integračními seskupeními;
 • řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím, posuzuje dovoz dumpingových výrobků a výrobků dvojího užití a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků;
 • dohlíží na provádění obchodní inspekce a inspekce v oblasti energetiky, na oblast puncovnictví a zkoušení drahých kovů i na oblast zkoušení zbraní a střeliva.
Podřízené organizace MPO

Související iniciativy

Související strategie