Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Obchod, řízení a správa dále nedefinované
Účetnictví a daně
Obchod, řízení a správa a právo jinde neklasifikované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Blockchain, Robotika, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Úroveň digitálních dovedností: Základní, Střední, Pokročilá, Odborník na digitální technologie
Druh iniciativy: Institucionální iniciativa EU
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Evropská strategie pro malé a střední podniky byla oznámena dne 10. března 2020 ve sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Cílem strategie je přispět k cílům Zelené dohody pro Evropu, digitální dekády a dalších opatření EU zahájených v souvislosti se souběžnou digitální a ekologickou transformací, konkrétně k dosažení klimaticky neutrální a aktivní digitální ekonomiky účinně využívající zdroje, a to mobilizací evropských malých a středních podniků napříč průmyslovými odvětvími. Cílem opatření zahájených v rámci evropské strategie pro malé a střední podniky je přinést výsledky ve třech hlavních pilířích, přičemž některé probíhají a některé jsou plánovány v průběhu nadcházejících měsíců a let. Patří mezi ně:

Budovat kapacity a podporovat přechod k udržitelnosti a digitalizaci
  • Poskytování individualizované podpory malým a středním podnikům, pokud jde o sdílení znalostí a služby v oblasti udržitelnosti, prostřednictvím 600 členů sítě Enterprise Europe Network (EEN), včetně specializovaných poradců pro udržitelnost. 
  • Usnadnění přístupu k evropské síti více než 200 center pro digitální inovace pro malé a střední podniky na regionální úrovni, aby mohly využívat příležitostí, které nabízejí pokročilé digitální nástroje a nástroje související s umělou inteligencí. 
  • Nabízet konkrétní příležitosti v oblasti odborné přípravy a prohlubování dovedností financované z programu Digitální Evropa (DIGITAL) přizpůsobené malým a středním podnikům: kurzy o digitálních a klíčových vznikajících technologiích – umělé inteligenci, blockchain, internet věcí (IoT) a další.
  • Podpora podniků v přístupu k talentovým rezervám kvalifikovaných pracovních sil prostřednictvím iniciativy „Digitální dobrovolníci“. 
Snížit regulační zátěž a zlepšit přístup na trh
  • Podpora přeshraniční činnosti v rámci jednotného evropského trhu a na mezinárodní úrovni, zejména v souvislosti s rozšiřováním. 
  • Poskytování relevantních a aktualizovaných informací o účetních právních předpisech, daních a specifických vlastnostech daného trhu.
Zlepšení přístupu k financím

Podpora malých a středních podniků v této oblasti byla mobilizována v rámci programu COSME i v rámci Evropského sociálního fondu. Tato opatření zahrnují: 

  • Posílení nástroje pro úvěrové záruky (LGF) s cílem usnadnit malým a středním podnikům financování na všech úrovních, zejména pokud jde o provozní kapitál, a flexibilitu při splácení stávajících úvěrů, jakož i překlenovací soukromé a veřejné systémy financování. 
  • Usnadnění přístupu k relevantním a aktualizovaným informacím o finančních nástrojích a mechanismech a poskytování pokynů podnikům. 

V zájmu dosažení výsledků bude nová strategie pro malé a střední podniky podpořena pevným partnerstvím mezi EU a zeměmi EU, včetně regionálních a místních orgánů, s cílem podpořit vytvoření udržitelnějšího a digitálnějšího podnikatelského prostředí a nabídnout příležitosti pro další rozvoj klíčových evropských průmyslových odvětví.