Základní informace o iniciativě

Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Bezpečnostní služby dále nedefinované
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Úroveň digitálních dovedností: Střední, Pokročilá
Druh iniciativy: Mezinárodní iniciativa
Geografický rozsah: Evropská unie

O iniciativě

Centrum Světového ekonomického fóra pro kybernetickou bezpečnost je nezávislou a nestrannou globální platformou, která je odhodlána podporovat mezinárodní dialog a spolupráci mezi globální komunitou v oblasti kybernetické bezpečnosti ve veřejné i soukromé sféře. Cílem centra je překlenout propast mezi odborníky na kybernetickou bezpečnost a činiteli s rozhodovací pravomocí na nejvyšší úrovni a posílit význam kybernetické bezpečnosti jako klíčové strategické priority.

Iniciativa byla zahájena v reakci na bezprecedentní systémový nárůst bezpečnostních rizik a hrozeb způsobených technologickým pokrokem a zvýšenou celosvětovou propojeností.

Středisko sdružuje více než sto partnerů z klíčových aktérů v globální technologické oblasti, jako je Cisco, Microsoft nebo Amazon Web Services, jakož i síť zástupců vlád a veřejných institucí, mezinárodních organizací, akademické obce a organizací občanské společnosti v jednom společenství.

Společenství má tři klíčové priority, na jejichž základě se vyvíjejí pracovní činnosti, mezi něž patří: 

  • Budování kybernetické odolnosti: zvyšování kybernetické odolnosti prostřednictvím vývoje a rozšiřování perspektivních řešení a podpory účinných postupů v digitálních ekosystémech.
  • Posílení globální spolupráce: zvýšení globální spolupráce mezi veřejnými a soukromými zúčastněnými stranami prostřednictvím podpory společné reakce na kyberkriminalitu a společného řešení klíčových bezpečnostních výzev.
  • Porozumění budoucím sítím a technologiím: identifikovat budoucí výzvy a příležitosti v oblasti kybernetické bezpečnosti související s technologiemi Průmyslu 4.0 a podporovat důvěryhodná a etická technologická řešení.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz